top of page

We kunnen starten....


Beste vrienden,

Stilaan naderen we de datum van 4 mei en zoals vorige week door de Nationale Veiligheidsraad aangehaald kunnen we vanaf dan weer aan de slag op onze terreinen. Maar voor we zo ver zijn dienen we met al onze leden duidelijke afspraken te maken over de bijkomende maatregelen welke we als club hebben ingevoerd om iedereen te beschermen tijdens hun verblijf op onze terreinen.

Het gezond verstand blijft primeren en we nemen aan dat al onze leden inmiddels wel weten hoe we met het onzichtbare gevaar van Corona dienen om te gaan. Regels zoals handhygiëne, respecteren van minimale afstanden, wie ziek is blijft thuis … zouden nu toch stilaan ingeburgerd moeten zijn. Vanaf 4 mei stapt ons land in een volgende fase maar de algemene regels van de Nationale Veiligheidsraad blijven uiteraard van kracht, ook op onze tennisclub in de Scheldedreef.

Bovenop deze nationale maatregelen heeft Tennis Vlaanderen specifieke maatregelen uitgewerkt die het mogelijk maken om vanaf maandag 4 mei opnieuw de tennissport in de buitenlucht te kunnen beoefenen. Dit programma heet “Play Safe and Go” en achter deze link vinden jullie deze richtlijnen in pdf-formaat. Ook wij als club zullen ons hieraan dienen te houden om onze werking niet in het gevaar te brengen en onze leden te beschermen. We verzoeken jullie met aandrang om deze richtlijnen goed te lezen en toe te passen bij jullie toekomstig bezoek van de club. De essentie van deze regels zijn ook samengevat in zogenaamde “visuals”,deze zullen we uithangen op de club en kan je ook hier lezen.

Verder hebben we als club toch wat specifieke zaken uitgewerkt en deze hebben we gebundeld in een tijdelijk addendum aan ons intern clubreglement wat jullie hier kunnen terugvinden. Hierin beschrijven we meer details over de toegang tot de club, het verplichte terreinreservatiesysteem welke we tijdelijk invoeren, het gebruik van ballen en andere praktische zaken. Lees aub ook dit document goed vooraleer u volgende week afzakt naar de club om te tennissen. Het is duidelijk : afzakken naar de club is enkel mogelijk als u vooraf een terrein hebt gereserveerd. Omdat we ons kunnen inbeelden dat niet iedereen vertrouwd is met de website of de app van Tennis Vlaanderen, hebben we twee leden van ons sportcomité bereid gevonden om jullie te ondersteunen bij jullie eerste reservaties indien nodig. Je kan ze een mail sturen via sport@scheldedreef.be of je kan Stefan Claessens (alias Snor) bellen op 0478/38.73.66 of Hans De Pla op het nummer 0473/23.15.56. U kan zich wellicht inbeelden dat deze mensen niet 24u/24u zitten te wachten op uw telefoontje of mail dus gelieve hiervoor begrip te tonen. We willen hen nu al bedanken voor hun vrijwillige ondersteuning in deze moeilijke opstartfase.

De aangeboden service voor de aankoop van tennisballen wordt beschreven in het addendum. De verkoopsprijs voor een tube van 4 ballen bedraagt 7,50 € (Head Tour).

Het reservatiesysteem zal pas worden geactiveerd op donderdagmiddag 29/04/2020. We begrepen dat er wat ongerustheid was bij sommige snelle en mogelijk ongeduldige leden maar het systeem diende eerst uitgebreid getest te worden en de reserveringen welke mogelijk zichtbaar waren zijn diverse testreservaties welke uiteraard voordat we het systeem activeren zullen worden verwijderd. Iedereen gelijk voor de wet ! Ook voor ons als bestuur is het afwachten hoe dit allemaal gaat lopen maar zoals steeds op onze gemoedelijke club, gaan we ervan uit dat dit alles sportief en met respect voor elkaar verloopt. Mochten we toch misbruiken of overtredingen op de maatregelen vaststellen, zullen we niet twijfelen en ingrijpen met mogelijke schorsing tot gevolg.

Omdat we willen dat onze club opnieuw haar werking kan opnemen voor jong en oud zullen we ook richting onze jeugd binnenkort weer een, weliswaar beperkt, lessenpakket kunnen aanbieden. Onze jeugdleden hebben immers ook hun lidgeld betaald en hebben dus evenveel recht op de terreinbezetting als de iets oudere leden. Ook deze lessen zullen uiteraard onder specifieke maatregelen en met voorafgaandelijke terreinreservatie dienen te worden georganiseerd. Meer praktische informatie zal hierover volgen via ons jeugdcomité onder leiding van Hans en Anneleen De Proft.

Aankomend verlengd weekend wordt ook op en rond onze terreinen de omgeving COVID-proof gemaakt om zo aanstaande maandag van start te kunnen gaan. Onze club zal de nodige ontstmettingsproducten ter beschikking stellen en we verzoeken iedereen om deze te laten staan uit respect voor de andere leden. We zijn een club die altijd op vertrouwen is gefundeerd en we hopen dat we dit bij de opstart van dit bijzondere seizoen ook kunnen doen.

Ondanks het feit dat we als bestuur heel veel tijd en energie hebben gestoken in het verder uitwerken en in praktijk brengen van deze maatregelen, zou het kunnen dat we hier en daar misschien nog wel zaken dienen aan te passen. Mochten jullie als leden nog suggesties hebben tot verbetering, aarzel niet om ons te contacteren.

We beseffen dat we jullie vanavond veel informatie en lectuur hebben doorgestuurd, lees deze aandachtig en ook bij onduidelijkheden staan we klaar om jullie te ondersteunen zodat ieder van ons opnieuw veilig kan tennissen.

Succes en bedankt voor jullie medewerking,

Met sportieve groeten,

Het bestuur

Comentários


bottom of page