top of page

Lidgelden 2019

Lidgelden 2023

We hopen jullie ook in 2023 te mogen begroeten als lid van onze tennisclub en hierbij informeren we jullie over onze actuele en aangepaste lidgelden.

Opnieuw is een correct betaald lidgeld een vereiste om interclub te kunnen spelen en de interclublijsten moeten ingediend worden ten laatste 31 januari 2023.

Net als vorig jaar gebruiken we de abonnementenformule van Tennis Vlaanderen en hebben we het combi-tarief tennis+padel met "Padelschool Opdeforten" en het tarief voor G Sport (rolstoeltennis).

Aan de gekende tariefstructuur in 9 categoriën is weinig veranderd, gezien de hogere algemene kosten en energiekosten zien we ons evenwel genoodzaakt om de tarieven lichtjes te verhogen, waarbij de sterkste schouders (onze volwassenen) een beetje meer lasten te torsen hebben.

We behouden de gekende kortingen voor tijdige heraansluiting, de aanmoeding voor de bankdomiciliëring (andere aanpak) en de familiekorting (andere aanpak).

 • De tarieven van de lidgelden in onze tennisclub worden individueel berekend.

 • Op het BASISTARIEF van het lidgeld (bvb. volwassene = 160 EUR) zijn volgende kortingen mogelijk :

 • 1° -20 EUR bij heraansluiting voor 15 februari (tijdstip),
  2° voor meerdere volwassen leden van hetzelfde gezin (2de racket of student)
  3° en op basis van de leeftijd.

 • Het tarief voor het 2de racket geldt vanaf de tweede volwassene onder hetzelfde dak, het studententarief is toepasselijk voor jonge volwassenen mits bewijs van inschrijving. De indeling bij de jeugd (jeugd 8 of jeugd 18) gebeurt op basis van de leeftijd in het lopende tennisseizoen, bvb. voor 2023 : het tarief tot en met 8 jaar voor jeugd geboren in 2015 of later.

 • Als barleden kunnen de niet-tennissende gezinsleden worden aangesloten (zij kunnen deelnemen aan de activiteiten en genieten van het ledentarief aan de bar).

 • Het familietarief (niet voor de 2 COMBI tarieven tennis+padel) is een vast tarief voor elke familie met minimum 4 personen op hetzelfde domicilie-adres (geen % korting op een totaalbedrag).

 • De domiciliëringsopdracht kan u hier downloaden.

 • Door het betalen van het lidgeld verklaart het lid zich akkoord met het intern reglement van TC Scheldedreef.

In het kader van de samenwerking met padelclub “OpDeForten”, bieden we opnieuw 2 extra tarieven COMBI tennis + padel aan.

Deze individuele verhoging van het lidgeld geeft recht op volgende tarieven bij de terreinreservatie op hun padelterreinen.

Alle verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij Kristel De Schutter, op het mailadres  info@opdeforten.be .

 

Het tarief G Sport (rolstoeltennis) voor volwassenen bieden wij ook verder aan. De contacten met de verantwoordelijke G Sport binnen de sportraad (Roland De Meersman) resulteerden in concrete winterlessen in sporthal Sint Gillis. Verder nieuws zal nog volgen.

Onze tarieven voor de lidgelden bevatten een impliciete korting van 30 EUR per persoon (volwassene) voor een bankdomiciliëring voor de barfacturaties (geen lidgelden). Dankzij de inspaningen van de voorbije jaren stellen we vast dat de meerderheid van onze bestaande leden akkoord gaat met deze werkwijze ten gunste van het financiëel beheer van de club en een verlaagde werklast voor onze bestuurdersploeg. Dit akkoord wordt bevestigd door de ondertekening van een gepast formulier dat in het bezit moet zijn van de schatbewaarder. Wie geen gebruik wenst te maken van deze korting zal persoonlijk, na controle, een administratieve kost aangerekend worden bij de eerste barfacturatie.

Voor aanmelden en betalingen gebruiken we de abonnementenmodule op de website van Tennis Vlaanderen.
Volg hiervoor deze link

Hoe je dit moet doen wordt in dit document nog eens uitgelegd.

2023TarievenOpDeForten.png
bottom of page