top of page

Lidgelden 2019

Lidgelden 2024

Allereerst onze beste wensen voor een fijn, succesvol, sportief en gezond 2024. We hopen jullie opnieuw als lid te begroeten van onze tennisclub en informeren jullie graag over onze lidgeldtarieven.Een correct betaald lidgeld is een vereiste om interclub te kunnen spelen en de interclublijsten moeten ingediend worden ten laatste 31 januari 2024.

Naast de abonnementenformule van Tennis Vlaanderen hebben we een combi-tarief tennis+padel met "Padelschool Opdeforten" en een tarief voor G Sport (rolstoeltennis).

De tariefstructuur (leeftijd, aantal personen) en de tarieven zijn niet veranderd en we behouden de gekende kortingen voor tijdige heraansluiting en voor families. De aanmoeding voor de bankdomiciliëring voor de barfactuurtjes zit vervat in onderstaande tarieven en we behouden de andere aanpak voor diegenen die hiervan geen gebruik wensen te maken

De Tarieven

image.png

De tarieven van de lidgelden in onze tennisclub worden individueel berekend.

Op het BASISTARIEF van het lidgeld (bvb. volwassene = 160 EUR) zijn volgende kortingen mogelijk :

 • -20 EUR bij heraansluiting voor 15 februari,

 • 2° voor meerdere volwassen leden van hetzelfde gezin (2de racket of student) : Het tarief voor het 2de racket geldt vanaf de tweede volwassene onder hetzelfde dak, het studententarief is toepasselijk voor
  jonge volwassenen mits bewijs van inschrijving.

 • 3° en op basis van de leeftijd. : De indeling bij de jeugd (jeugd 8 of jeugd 18) gebeurt op basis van de leeftijd in het lopende tennisseizoen, bvb. voor 2024 : het tarief tot en met 8 jaar voor jeugd geboren in 2016 of later.

 

Als barleden kunnen de niet-tennissende gezinsleden worden aangesloten (zij kunnen deelnemen aan de activiteiten en genieten van het ledentarief aan de bar).

Het familietarief (niet voor de 2 COMBI tarieven tennis+padel) is een vast tarief voor elke familie met minimum 4 personen op hetzelfde domicilie-adres.

 

Opgelet!

Onze bovenstaande tarieven voor de lidgelden bevatten een impliciete korting van 30 EUR per persoon (volwassene) voor een bankdomiciliëring voor de barfacturaties (geen lidgelden). De voorbije jaren hebben we vastgesteld dat de meerderheid van onze bestaande leden akkoord gaat met deze werkwijze ten gunste van het financiëel beheer van de club. Het gepaste, ondertekende domiciliëringsformulier moet in het bezit zijn van de schatbewaarder. Dit formulier is op onze website www.scheldedreef.be terug te vinden. Wie geen gebruik wenst te maken van deze korting zal persoonlijk, na controle, een administratieve kost aangerekend worden via de barfacturatie.

 

Combi Padel/Tennis

Kies je voor de combinatie van padel en tennis dan is je jaarabonnement voor padelschool Opdeforten inbegrepen in jouw lidgeld. Dit geeft recht op onderstaande tarieven voor het gebruik van de padelterreinen

image.png

Alle verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij Kristel De Schutter, op het mailadres  info@opdeforten.be .

Inschrijven voor al dat moois?

Via de website van Tennis Vlaanderen (klik om naar de website te gaan)

Klik hier voor meer Info over inschrijven via de website van Tennis Vlaanderen

Via de APP van tennis vlaanderen :

 1. open de app en log in

 2. klik rechts onderaan op 'Abonnement'

 3. klik op de grote blauwe knop 'abonnement aanvragen'

 4. Selecteer 'Club kiezen' en daarin T.C. Scheldedreef' (8064)

 5. klik op 'selecteer tarieven'

 6. klik op 'Tarief Toevoegen'

 7. selecteer je gewenste tarief (zie tabel bovenaan)

 8. klik op 'Bewaar'

 9. klik nu op het pijltje naast 'betaling'

 10. Accepteer de algemene voorwaarden en klik op 'Abonnement aanvragen'

 

Hierop volgt een goedkeuring door de beheerder waarna je kan overgaan tot de betaling.

 

BELANGRIJK : de finale bevestigingsmail van je aansluiting bevat je electronische lidkaart en tevens een hyperlink voor een attest voor je mutualiteit om een deel van je betaalde lidgeld te recupereren.

 

Lukt dit echt niet, dan zullen we een “helpdesk” klaar houden en kan manueel op de rekening van T.C. Scheldedreef BE98 0688 9821 6993 betaald worden met als mededeling : "lidgeld van  naam + voornaam".

 

Veel succes en sportieve groeten,

 

Namens het bestuur,

 

Dirk

Secretaris

bottom of page