Lidgelden 2019

Lidgelden 2021

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen van leden:

 • Bestaande leden die hun lidmaatschap vernieuwen.

 • Nieuwe leden die lid worden vóór 1 augustus van het lopende seizoen.

 • Nieuwe leden die lid worden na 1 augustus van het lopende seizoen.

Voor elk van deze groepen geldt een standaard tarief waarop een aantal kortingen mogelijk zijn. Deze kortingen hangen af van:

 • De leeftijd van de aangeslotene (leeftijd op 1 januari van het nieuwe seizoen)

 • Het tijdstip waarop het lidgeld vereffend wordt.

 • Het al dan niet betalen van de maandelijkse barrekening via domiciliering.

 In onderstaande tabel vind je een overzicht van alle mogelijkheden.​

 • Op het basistarief van het lidgeld (bvb. volwassene = € 180,-) zijn volgende kortingen mogelijk:
  € 30,- (volwassenen) of  € 10,- (jeugd) bij domiciliëring van de barrekeningen.
  € 20,- bij heraansluiting voor 1 februari, voor meerdere leden van hetzelfde gezin en op basis van de leeftijd.

 • Het tarief voor het 2de racket geldt voor een tweede volwassene in hetzelfde gezin (onder hetzelfde dak), het studententarief is toepasselijk voor jonge volwassen na bewijs van inschrijving.

 • De indeling bij de jeugd (maximum 18 jaar oud) gebeurt op basis van de leeftijd in het lopende tennisseizoen, bvb. voor seizoen 2021 : het tarief tot en met 8 jaar voor jeugd geboren in 2013 of later.

 • Als barleden kunnen de niet-tennissende gezinsleden worden aangesloten. (Barleden zijn verzekerd door de club)

 • De lidgelden worden individueel berekend. Voor gezinnen met 4 of meer leden onder eenzelfde dak wordt bovendien nog een gezinskorting toegepast van 10% op de totale som.

 • De domiciliëringsopdracht kan u hier downloaden.

 • Door het betalen van het lidgeld verklaart het lid zich akkoord met het intern reglement van TC Scheldedreef.

Het lidgeld moet worden betaald op rekeningnummer BE98 0688 9821 6993 van TC Scheldedreef met vermelding van de namen van de (her)aan te sluiten leden.