Lidgelden 2019

Lidgelden 2022

We hopen jullie ook in 2022 te mogen begroeten als lid van onze tennisclub en hierbij vinden jullie het aangepaste overzicht van de lidgelden.

 • Aan de gekende tariefstructuur is in essentie weinig veranderd, voor wie tijdig betaalt en een bankdomiciliëring voor de bar heeft verandert er niets.

 • We behouden de kortingen voor tijdige heraansluiting, de aanmoediging voor de bankdomiciliëring (andere aanpak) en de familiekorting (andere aanpak).

 • In het kader van de samenwerking met padelclub “OpDeForten”, bieden we 2 extra tarieven COMBI tennis + padel aan. Deze individuele verhoging van het lidgeld geeft recht op volgende tarieven bij de terreinreservatie op hun padelterreinen. Alle verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij Kristel De Schutter, op het mailadres  info@opdeforten.be

   

 • Splinternieuw is tevens het tarief G Sport (rolstoeltennis) voor volwassenen.  Contacten met een verantwoordelijke G Sport binnen de sportraad zijn aan de gang. Daarover later meer nieuws.

 • Onze tarieven voor de lidgelden bevatten nu een impliciete korting van 30 EUR per persoon voor een bankdomiciliëring voor de barfacturaties (geen lidgelden). Dankzij de inspaningen van de voorbije jaren stellen we vast dat de meerderheid van onze bestaande leden akkoord gaat met deze werkwijze ten voordele van het financiëel beheer van de club en de werklast voor onze bestuurdersploeg. Dit akkoord wordt bevestigd door de ondertekening van een gepast formulier dat in het bezit moet zijn van de schatbewaarder. Wie geen gebruik wenst te maken van deze korting zal persoonlijk, na controle, een administratieve kost aangerekend worden bij de eerste barfacturatie.

OpDeFortenTarievenScheldedreef2022.png
 • Op het basistarief van het lidgeld (bvb. volwassene = € 150,-) is kortingen mogelijk:
  € 30,- (volwassenen) of  € 10,- (jeugd) bij domiciliëring van de barrekeningen.
  € 20,- bij heraansluiting voor 15 februari, voor meerdere leden van hetzelfde gezin en op basis van de leeftijd.

 • Het tarief voor het 2de racket geldt voor een tweede volwassene in hetzelfde gezin (onder hetzelfde dak), het studententarief is toepasselijk voor studenten na bewijs van inschrijving.

 • De indeling bij de jeugd (maximum 18 jaar oud) gebeurt op basis van de leeftijd in het lopende tennisseizoen, bvb. voor seizoen 2022 : het tarief tot en met 8 jaar voor jeugd geboren in 2014 of later.

 • Als barleden kunnen de niet-tennissende gezinsleden worden aangesloten. (Barleden kunnen deelnemen aan extra-sportieve activiteiten en genieten van het ledentarief aan de bar)

 • Het familietarief (enkel voor tennis, niet voor combi) geldt voor gezinnen met minsten 4 personen op hetzelfde domicilieadres. 

 • De domiciliëringsopdracht kan u hier downloaden.

 • Door het betalen van het lidgeld verklaart het lid zich akkoord met het intern reglement van TC Scheldedreef.

Voor aanmelden en betalingen gebruiken we de abonnementenmodule op de website van Tennis Vlaanderen.
Volg hiervoor deze link

Hoe je dit moet doen wordt in dit document nog eens uitgelegd.