Nieuwe maaatregelen voor Grembergen

Beste leden,


Hieronder een nieuw persbericht van de veiligheidscel Dendermonde mbt het verenigingsleven in Grembergen. Het bestuur van onze club bekijkt momenteel wat de impact hiervan is op onze huidige lessencylcus. Het is duidelijk dat tem 12/02 er alvast geen lessen meer doorgaan in de sporthal van Grembergen. Hou onze website in de gaten voor verdere updates.

Beste sporters uit Grembergen,

Helaas moeten we jullie melden dat alle verenigingen en sportclubs in Grembergen vanaf vandaag tot en met vrijdag 12 februari hun activiteiten voor -12-jarigen verplicht moeten stopzetten. Dat besliste de lokale veiligheidscel zopas.

Waarom nemen we deze beslissing?

  • Het aantal coronabesmettingen in Dendermonde stijgt opnieuw. De incidentiewaarde bedraagt 316,1. Dat zijn de besmettingen verrekend per 100.000 inwoners, gespreid over 7 dagen. Hiermee overstijgen we ruim de drempelwaarde van 20. We zien echter ook dat 36,5 % van de besmettingen zich situeert in Grembergen, waarvan 36 % bij kinderen tussen 10 en 12 jaar.

  • De VLEK-school in Grembergen werd vorige week al uit voorzorg gesloten. Intussen zitten er al leerlingen van zes klassen in quarantaine.

  • Uit de testresultaten zien we intussen dat kinderen die positief testen vaak geen of weinig symptomen vertonen. Hoewel jonge kinderen minder ziek worden, raken ze ook besmet en verspreiden ze het virus verder binnen de familiekring, de nauwe contacten buiten het gezin, binnen de sportclub en de jeugdvereniging. Hoe minder sociale contacten er zijn, hoe meer kans we hebben om de snelle verspreiding van het virus af te remmen.

Wat betekent dit concreet?

  • Fysieke samenkomsten van verenigingen en clubs in Grembergen zijn volledig verboden vanaf maandag 1 februari (jeugd, cultuur, sport …) voor kinderen van 12 jaar of jonger.

  • Deze maatregel geldt zeker tot en met vrijdag 12 februari en is afhankelijk van de evolutie van het aantal coronabesmettingen.

  • We raden ook ten stelligste af dat kinderen uit Grembergen deelnemen aan activiteiten of bijeenkomsten van verenigingen en clubs die plaatsvinden buiten Grembergen.

Een warme oproep aan ouders

  • Als je bij je kind symptomen opmerkt, breng het dan niet naar school, het IBO, de jeugdvereniging, de sportclub … en neem onmiddellijk contact op met je huisarts. Ook een eenvoudige loopneus of hoofdpijn kan een symptoom zijn.

  • Is je kind in quarantaine geplaatst en mag het niet naar school? Dit betekent dat je je kind maximaal preventief afzondert, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken. Ook vrijetijdsactiviteiten en hobby’s zijn niet toegelaten. Dat betekent dat je kind niet naar het voetbal, het basketbal, de chiro, de scouts … mag. We vragen ook sportclubs en jeugdverenigingen om hier mee verantwoordelijkheid in op te nemen door kinderen die in quarantaine/isolatie zitten, niet toe te laten en extra oog te hebben voor ziektesymptomen.

  • Beperk ook andere vrijetijdsactiviteiten waarbij -12-jarigen samenkomen. Organiseer bv. geen verjaardagsfeestjes.

Meer info over quarantaine en isolatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/.

Kans die we moeten grijpen

Deze situatie toont ons opnieuw dat het virus nog altijd sterk aanwezig is in onze samenleving. Het is dan ook uiterst belangrijk dat we de coronamaatregelen blijven respecteren. Enkel door dit te doen, kunnen we de verdere verspreiding van het virus en het aantal coronabesmettingen afremmen.

Houd zo veel mogelijk afstand, vermijd alle nauwe contacten (op één knuffelcontact na), was voldoende je handen, draag een mondmasker waar dat verplicht is, organiseer geen bijeenkomsten of samenscholingen en woon die ook niet bij, respecteer quarantaine en isolatie.

We begrijpen dat dit een grote inspanning vraagt, maar we blijven rekenen op de solidariteit, de inspanning en de veerkracht van alle Dendermondse inwoners. Volhouden is de enige manier. Enkel door dit te doen, kunnen we de verdere verspreiding van het virus en het aantal coronabesmettingen afremmen. Samen dragen we zorg voor elkaar en kunnen we het virus vertragen.

We blijven de situatie nauwgezet opvolgen.

Dank voor jullie begrip en hou de moed erin!