top of page

Lidgelden 2021!!!


Beste vrienden,

Zelfs in het afgelopen dramatische jaar 2020 is gebleken dat we toch zijn blijven kunnen tennissen op onze club mits het respecteren van bijkomende maatregelen.

We hopen dat we in 2021 ook de draad weer kunnen oppakken van ons bruisend en gezellig clubleven op maar ook naast de terreinen. Als bestuur zijn we niet bij de pakken blijven zitten en we zijn dit nieuwe jaar gestart met een vernieuwde brok energie. We houden nog even vol maar zien de toekomst positief tegemoet. De eerste activiteiten voor het nieuwe seizoen worden voorbereid, ze afblazen kan altijd …

We hopen jullie ook in 2021 te mogen begroeten als lid van onze tennisclub en hierbij vinden jullie zoals de traditie het wil het overzicht van de lidgelden. We hebben er bewust voor gekozen om de korting voor domiciliëring van de barrekeningen te verhogen om deze domiciliëring volop aan te moedigen om zo de administratieve en financiële opvolging tijdens het seizoen te vereenvoudigen. Kortom, als je tijdig aansluit (voor 31/01) en je voor een domiciliëring kiest, blijft het lidgeld ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.


De tarieven van de lidgelden in onze tennisclub worden individueel berekend.

Op het BASISTARIEF van het lidgeld (bvb. volwassene = 180 EUR) zijn volgende kortingen mogelijk :

-30 EUR of -10 EUR (jeugd) bij domiciliëring van de barrekeningen (domicil, 1 formulier per gezin),

-20 EUR bij heraansluiting voor 31 januari (tijdstip), voor meerdere leden van hetzelfde gezin (2de racket) en op basis van de leeftijd.

Het tarief voor het 2de racket geldt vanaf de tweede volwassene onder hetzelfde dak, het studententarief is toepasselijk voor jonge volwassenen mits bewijs van inschrijving. De indeling bij de jeugd (maximum 18 jaar oud) gebeurt op basis van de leeftijd in het lopende tennisseizoen, bvb. voor 2021 : het tarief tot en met 8 jaar voor jeugd geboren in 2013 of jonger.

Als barleden kunnen de niet-tennissende gezinsleden worden aangesloten (zij kunnen deelnemen aan de activiteiten).

Voor gezinnen van 4 personen of meer onder 1 dak wordt finaal nog een gezinskorting toegepast van 10% op de totale som van de individuele lidgelden. De betaling dient uitgevoerd te worden NA toepassing van de correcte kortingen en op de bankrekening van T.C. Scheldedreef BE98 0688 9821 6993 met als mededeling : "lidgeld van naam + voornaam".

Gezien het laattijdig versturen van deze mail zullen wij enige soepelheid hanteren bij de controle van de correcte toepassing van de korting voor tijdige heraansluiting (tot 8 februari).

Comments


bottom of page