top of page

Dromen van meer...


Op zaterdag 20 maart werden we door het stadsbestuur en het AGB Dendermonde geïnformeerd over hun toekomstvisie inzake de nieuwe sportinfrastructuur in Grembergen. Tijdens een open gesprek kregen we te horen dat de nieuwe sporthal van Grembergen naar alle waarschijnlijkheid zal gebouwd worden op de site van het Grootzand waar nu de voetbalterreinen van KAV Dendermonde liggen. Het oorspronkelijke plan was om de nieuwe sporthal te bouwen op de B- of C-terreinen langs de Oud Kerkhofstraat. De ambitie van het stadsbestuur is om deze nieuwe sporthal eind 2023 reeds in gebruik te nemen. Voor meer informatie verwijzen naar onderstaande link.Dit nieuws schept mogelijke kansen voor de verdere ontwikkeling van onze tennisclub. We zijn van mening dat de huidige sporthal in haar huidige verouderde toestand geen toegevoegde waarde meer heeft, mede gezien er slechts één tennisterrein kan worden ingericht. Om tegemoet te komen aan de steeds toenemende vraag voor tennisterreinen in de winter, denken we dat het beter is om de oude sporthal af te breken. De vrijgekomen ruimte kan dan benut te worden om de groei van onze tennisclub te bestendigen en zo onze Dream Works te kunnen realiseren waarbij we ook denken aan 2 overdekte tennisterreinen. Uiteraard blijven we met onze voeten op de grond maar gezond kritisch zoals we zijn, hebben we op zondag 21 maart ’21 tijdens onze algemene vergadering onze leden geïnformeerd over deze mogelijke opportuniteit. We zullen verschillende scenario’s uitwerken en hierin uiteraard ook in overleg treden met onze buren om onze goede relatie in stand te houden. Tijdens de algemene vergadering kwamen ook nog andere ideeën aan bod zoals een mogelijke LED-verlichting van onze terreinen 3 en 4, de mogelijke aanleg van onderhoudsvriendelijke wintervaste terreinen ter vervanging van 2 terreinen welke nu nog jaarlijks in gravel worden aangelegd, een volautomatische sproei-installatie … Er is nog werk aan de winkel om dit alles verder in detail uit te werken en ook financieel haalbaar te maken, maar dergelijke projecten zijn belangrijk voor onze toekomst. TC Scheldedreef blijft timmeren aan de weg voor hun leden, jong of oud, recreant of competitie-beest, … We voelen aan dat er nu eindelijk een moment komt om onze club verder uit te bouwen en dat moment mogen we niet missen.


Heb je nog andere suggesties of wil je meehelpen aan het uitwerken van deze ambitieuze plannen, neem gerust met ons contact op of stuur een mail naar : voorzitter@scheldedreef.beComments


bottom of page